คำถาม

SIM ที่เปิดอินเตอร์เน็ตขึ้น 4G :  เครื่องที่ซื้อมาข้างกล่องเขียน 4G แต่เมื่อใช้งานเครื่องขึ้น 3G ตลอด

ตอบ

33333333333333.png 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎12-05-2017 09:15
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง