คำถาม

อินเตอร์เน็ตเครื่อง 2 SIM เปิด Data แล้วสัญญาณ 3G/4G ไม่ขึ้น

ตอบ

44444444444.png

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎12-05-2017 09:20
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง