คำถาม

วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program
 

ตอบ

วิธีผ่านโปรแกรมKies Program : ต้องใช้อุปกรณ์ 

 

สำคัญ * อัพเกรดผ่านโปรแกรม Kies จะต้อง Backup ข้อมูล ก่อน UpDate Firmware มิฉะนั้นข้อมูลจะหาย


อุปกรณ์ต้องเตรียม

  1. Computerเชื่อมต่อ internet  / Wi-Fi หรือ 3G
  2. Dowload โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install
  3. สาย USB 

สามารถศึกษาข้อมูลวิธี Backup / Restore และ Up Firmware 

จาก http://www.samsung.com/th/support/usefulsoftware/KIESTUTORIAL/JSP

ขั้นตอนการ Up Date Firmware

  1. Load โปรแกรม Kies : Computer เชื่อมต่อ internet จากนั้น Down load โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install จนสำเร็จ
  1. Backup ข้อมูล : เสียบสาย USB กับ Computer เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ

 2.1 คลิก Backup / Restore ด้านบน เลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup   (Contact , Music , Photo , VDO) 

 2.2 กดปุ่ม Backup  รอจนเสร็จขั้นตอน

 

 3. Update Firmware : เลือก Basic information คลิกปุ่ม Firmware Upgrade   

 

 4. Computer จะเชื่อมต่อ Internet เพื่อ Load Firmware จาก Server และ Upgrade

      มือถือรอจนกว่าขึ้นFirmware  Upgrade Complate   >  กดปุ่ม OK

 

 ​5. Restore  เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ

   

 5.1 คลิกปุ่ม Backup / Restore ด้านบน  กดปุ่ม Restore 

 5.2 เลือก File Backup กด Next  >  Start Restore > รอจนเสร็จกดปุ่ม  Complate 

                                   ระยะเวลาในการทำทั้งหมด

3G

ระยะเวลาทั้งหมด
จนใช้งานได้

Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

Wi-Fi

45-50  นาที

PK Wi-Fi / อยู่ในจุดให้บริการ Wi-Fi

3G

60 นาที หรือ มากกว่า

EDGE / 3G unlimited

 **ระยะเวลาอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นกับ
1. ความชำนาญของผู้ใช้ จำนวนข้อมูลที่ Backup และ Restore
2. ความเร็วของ internet ขณะนั้นๆ / ระดับของสัญญาณ3G
3. ความพร้อมของ Computer / อุปกรณ์

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎02-05-2017 01:32
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง