คำถาม

กรณีแก้ไขปัญหาเครื่อง 2 SIM ตามวิธีแล้ว ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้

ตอบ

รบกวนทดลองทำการอัพเกรด Software ก่อนเพื่อแก้อาการดังกล่าว  

หากพบว่ามีความผิดปกติอื่นสามารถติดต่อ dtac call center และ dtac online community

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
5 จาก 5
อัพเดตล่าสุด:
‎12-05-2017 09:28
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง