คำถาม

ซิมการ์ดโดนยกเลิก สามารถขอเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมได้อย่างไร ?

ตอบ

กรณีที่ทำการตรวจสอบซิมที่โดนยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ทำการเติมเงินแล้วว่า ซิมนั้นยังไม่ได้ถูกนำไปผลิตใหม่ สามารถขอเบอร์นั้นกลับมาได้โดย
-ขอดำเนินการได้ที่ สำนักงานบริการ หรือ dtac center COCO

 

กรณีบุคคลธรรมดาไม่มีซิมการ์ดเดิม
1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน
2. มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดียวกัน
เอกสารที่ต้องใช้
     - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
     - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)
     - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง
     - ใบบันทึกประจำวัน
หมายเหตุ :
-หากไม่มี Sim Card ต้องมีใบบันทึกประจำวัน (ผู้แจ้งความต้องเป็น ผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)

 

กรณีบุคคลธรรมดามีซิมการ์ดเดิมไปติดต่อ
1.ผู้จดทะเบียน มาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้จดทะเบียน
Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน (ใช้กรอบ Sim ไม่ได้)
2.มอบอำนาจ :สามารถมอบอำนาจกระทำการแทนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลผู้มีนามสกุลเดียวกัน
เอกสารที่ต้องใช้
     - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
     - บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)
     - หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง
     - ใบบันทึกประจำวัน

 

 

 

หรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถส่งปัญหาได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback 


update : 10-12-2016

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎17-11-2016 11:04
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

อยู่ต่างประเทศนาน ซิมโดนระงับเพราะไม่ได้เติมเงิน จะติดต่อข เปิดเบอเดิมออนไลน์ได้หรือไม่