Samii_go
Brand Lovers

 

 

บริการ dtac worry free

หากคุณไม่ได้สมัครแพ็กเกจ roaming ไว้ แล้วในในประเทศที่สามารถใข้ได้ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมียอดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เพราะเรามีบริการ dtac worry free

 

1. ป้องกันการใช้ data roaming เมื่อคุณยังไม่มีแพ็กเกจใดๆ รองรับ

เที่ยวอย่างมั่นใจไม่มีเน็ตรั่วในกว่า 60 ประเทศสุดฮิตทั่วโลก เพราะดีแทคจะช่วยปิดการใช้งานดาต้าทันทีเมื่อพบว่าคุณยังไม่มีแพ็กเกจ data roaming รองรับคุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบริการที่สูงผิดปกติและหากต้องการใช้ data roaming ก็สามารถสมัครแพ็กเกจที่รองรับในประเทศนั้นและเปิดใช้บริการได้ตามปกติ

 

2. ป้องกันการใช้ data roamingนอกเครือข่ายที่กำหนด
หากมีการใช้ data roaming นอกเครือข่ายที่กำหนดตามแพ็กเกจที่คุณสมัครไว้ ดีแทคจะช่วยป้องกันการเชื่อมต่อนอกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

 

3. ป้องกันการใช้ data roaming เกินจำนวน MB

หากมีการใช้ data roaming แบบคิดตามปริมาณ (MB) เมื่อใช้งานครบตามจำนวน MB ของแพ็กเกจที่สมัครไว้ ดีแทคจะช่วยแจ้งเตือนและระงับการใช้งาน data roaming โดยอัตโนมัติ

 

4. ป้องกันการใช้ data roaming ด้วยตัวเอง (Budget Control)

คุณสามารถกำหนดวงเงินใช้งาน data roaming ได้ตั้งแต่ 1,000 -9,000 บาท เพื่อควบคุมค่าบริการ data roaming และเมื่อมีการใช้งานถึงยอดที่คุณกำหนด ดีแทคจะช่วยระงับการใช้งาน data roaming โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณยังสามารถโทรออก/รับสายและรับ/ส่ง SMS ได้ตามปกติ สนใจสมัครบริการ โทร.1678 dtac call center

 

ซึ่งก่อนเดินทาง คุณสามารถ ตรวจสอบประเทศที่เปิดให้บริการ >>ได้ที่นี่<<

 

 

เมื่อคุณตรวจประเทศปลายทางแล้ว จะมีแพคเกจที่เหมาะสมขึ้นมา
อยากจะสมัครใช้บริการ ก็สามารถกดรูปตระกร้าสีชมพู ที่ด้านข้าง
จากนั้นระบบจะทำการสมัครให้คุณอัตโนมัติ จากนั้นรอ SMS เพื่อยืนยัน

 

จากนั้นเมื่อคุณถึงประเทศที่หมาย โทรศัพท์ของคุณจะจับสัญญาณให้คุณเองโดยอัตโนมัติ

 

 

ถ้าหากมีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาส่งอินบ๊อกซ์ได้ที่ @dtac_Callcenter

 

Screenshot_2.jpg