dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

offline
  • โพสต์:1,090
  • ตอบกลับ:1,066
  • ลงทะเบียน:08-08-2017 05:46
  • เยี่ยมชมครั้งสุดท้าย:26-09-2017 08:03
  • คำชม:735
  • กิจกรรมที่ทำล่าสุด
  • คำถามล่าสุด
  • ได้รับคำชมจาก
กิจกรรมที่ทำล่าสุด
DigitalFast ได้รับ +1 คำชม
DigitalFast ได้รับ +1 คำชม
เรื่อง: ดีเเทคโฟน เอส3

เรียนคุณ @kongkg


มีเงื่อนไข ผูกโปรรายเดือน 499 บาทขึ้นไปครับ สัญญา 12 เดือน

เพิ่มเติมที่
https://www.dtac.co.th/camp/device/best-deal.html#dtacphone

 

จ่ายรวม  803 บาทครับ

 

แนะนำโหลด dtac app เพื่อตรวจส

...
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา 16 ยอดวิว
เรื่อง: ค่าโทรศัพท์
แนะนำลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ออกจากหน้ากระทู้  เพื่อป้องกันการนำไปแอบอ้าง  หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ

หากจำเป็นต้องส่งข้อมูลเหล่านั้น 
เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม 
สามารถส่งได้ที่ลิ้งค์
https://goo.gl/swGuuH ...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 6 ยอดวิว
เรื่อง: ค่าโทรศัพท์ เรียนคุณ @phennapa

สามารถตรวจสอบได้จาก dtac app โหลดฟรีที่
http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f83b05?lang=TH ครับ
พิเศษ เติมเงิน..จ่ายบิลผ่าน dtac app ครั้งแรก ฟรีเน็ต 1 GB 7 วันครับ

หรืออี...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 7 ยอดวิว
เรื่อง: ขอเปิดสาย เรียนคุณ @noknok55

แนะนำลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโพสต์ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ


สามารถขอเปิดสัญญาณ ด้วยตนเอง มี 3 วิธี

ตามลิ้งค์นี้ครับ


https://goo.gl/1U7FtG
 

หลังจากเปิดสัญญาณแล้ว  แนะนำชำระ...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 8 ยอดวิว
เรื่อง: ผมขูดบัตรเเรงไปนิดเลขเลยหาย 2-3ตัวคับ เรียนคุณ @AomJanTee

แนะนำแนบกระทู้ ส่งข้อมูลทางลิ้งค์

https://goo.gl/swGuuH ทีมงานใจดีช่วยตรวจสอบและแนะนำให้ครับ
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 11 ยอดวิว
คำถามล่าสุด
เรื่อง: ดีเเทคโฟน เอส3 เรียนคุณ @kongkgมีเงื่อนไข ผูกโปรรายเดือน 499 บาทขึ้นไปครับ สัญญา 12 เดือนเพิ่มเติมที่https://www.dtac.co.th/camp/device/best-deal.html#dtacphone จ่ายรวม 803 บาทครับ แนะนำโหลด dtac app เพื่อตรวจสอบการ...
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา 16 ยอดวิว
เรื่อง: ค่าโทรศัพท์ แนะนำลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ออกจากหน้ากระทู้ เพื่อป้องกันการนำไปแอบอ้าง หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับหากจำเป็นต้องส่งข้อมูลเหล่านั้น เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม สามารถส่งได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/swGuuH ...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 6 ยอดวิว
เรื่อง: ค่าโทรศัพท์ เรียนคุณ @phennapaสามารถตรวจสอบได้จาก dtac app โหลดฟรีที่http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f83b05?lang=TH ครับพิเศษ เติมเงิน..จ่ายบิลผ่าน dtac app ครั้งแรก ฟรีเน็ต 1 GB 7 วันครับหรืออีก...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 7 ยอดวิว
เรื่อง: ขอเปิดสาย เรียนคุณ @noknok55แนะนำลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโพสต์ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับสามารถขอเปิดสัญญาณ ด้วยตนเอง มี 3 วิธีตามลิ้งค์นี้ครับhttps://goo.gl/1U7FtG หลังจากเปิดสัญญาณแล้ว แนะนำชำระค่...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 8 ยอดวิว
เรื่อง: ผมขูดบัตรเเรงไปนิดเลขเลยหาย 2-3ตัวคับ เรียนคุณ @AomJanTeeแนะนำแนบกระทู้ ส่งข้อมูลทางลิ้งค์https://goo.gl/swGuuH ทีมงานใจดีช่วยตรวจสอบและแนะนำให้ครับ
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 11 ยอดวิว
เรื่อง: เน็ตช้าและกระตุก เรียนคุณ @biw10000clubสามารถขอเปิดสัญญาณ ด้วยตนเอง มี 3 วิธีตามลิ้งค์นี้ครับhttps://goo.gl/1U7FtG หลังจากเปิดสัญญาณแล้ว แนะนำชำระค่าบริการผ่าน dtac app ครับ เพราะยอดเข้าระบบทันที และยังได้รับเน็ตฟรี 1...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา 10 ยอดวิว
เรื่อง: ช่วยปลุกน้องฟ้าหน่อยครับ เรียนคุณ @indiesหากส่ง inbox ไปแล้ว (25/09/60) แนะนำ รอทีมงานใจดีตรวจสอบข้อมูล และแจ้งกลับ ตามลำดับเรื่องที่ส่งเข้ามา ก่อนครับผม
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา 23 ยอดวิว
เรื่อง: ปิดเบอร์รายเดือน เปิด 10.30น. ปิด 20.00 น.ครับ    
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา 42 ยอดวิว
เรื่อง: การอัพเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท ขอรหัสแสดงตนย้ายเครือข่ายสำหร... เรียนคุณ @HondaTPKสามารถแนบกระทู้ ส่งข้อมูลทางลิ้งค์https://goo.gl/swGuuH เพื่อเจ้าหน้าที่ดูแล และแนะนำให้ครับ
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา 26 ยอดวิว
เรื่อง: ปิดเบอร์รายเดือน ยกเลิกเบอร์รายเดือน หรือเปลี่ยนเป็นเติมเงิน แนะนำติดต่อที่ dtac hall (ของดีแทคโดยตรง) ครับ
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา 52 ยอดวิว
ได้รับคำชมจาก
1 คำชม
1 คำชม
122 คำชม
56 คำชม
1 คำชม
52 คำชม
7 คำชม
2 คำชม
1 คำชม
10 คำชม
2 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
6 คำชม
36 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
9 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
3 คำชม