dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

offline
  • โพสต์:218
  • ตอบกลับ:12
  • ลงทะเบียน:03-04-2017 11:26
  • เยี่ยมชมครั้งสุดท้าย:20-10-2017 02:56
  • คำชม:405
  • กิจกรรมที่ทำล่าสุด
  • คำถามล่าสุด
  • ได้รับคำชมจาก
กิจกรรมที่ทำล่าสุด
natsimaporn ได้รับ +1 คำชม
natsimaporn ได้รับ +1 คำชม
test

คำถาม

test

ตอบ

4 วันที่ผ่านมา 56 ยอดวิว
ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน)

คำถาม

ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน)

ตอบ

ที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งสินค้าและเอกสาร

โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสมัครย้ายค่ายออนไลน์

 

 FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 135 ยอดวิว
ย้ายค่ายออนไลน์ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

คำถาม

ย้ายค่ายออนไลน์ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

 

ตอบ

ไม่ต้องเตรียมเอกสาร  แต่เตรียมเงินสดสำหรับชำระเงินค่าเครื่อง

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 81 ยอดวิว
การย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด

คำถาม

การ ย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด

 

ตอบ

ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินเป็น เงินสดเท่านั้น 

ตอนที่รับเครื่องจากเจ้าหน้าที่

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 98 ยอดวิว
ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่

คำถาม

ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่

 

...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 74 ยอดวิว
คำถามล่าสุด
test คำถามtest ตอบ
4 วันที่ผ่านมา 56 ยอดวิว
ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน) คำถามย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน) ตอบที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งสินค้าและเอกสาร โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสมัครย้ายค่ายออนไลน์ FAQ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 135 ยอดวิว
ย้ายค่ายออนไลน์ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? คำถามย้ายค่ายออนไลน์ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ตอบไม่ต้องเตรียมเอกสาร แต่เตรียมเงินสดสำหรับชำระเงินค่าเครื่อง FAQ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือไ...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 81 ยอดวิว
การย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด คำถามการ ย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด ตอบในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินเป็น เงินสดเท่านั้น ตอนที่รับเครื่องจากเจ้าหน้าที่ FAQ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปล...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 98 ยอดวิว
ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่ คำถามในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่ ตอบไม่สามารถทำการเปลี่ยนสีของเครื่องมือถือได้ FAQ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 74 ยอดวิว
ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วย... คำถามในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ตอบไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ รับชำระค่าเครื่องเป็นเงินสด โดยชำระกับเจ้าหน้าที่ที่จัดส่งเครื่องโดยตรงเท่า...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 81 ยอดวิว
ใช้เวลากี่วัน ถึงจะได้รับเครื่องหลังจากการทำการย้ายค่ายออนไลน์แล้ว คำถามใช้เวลากี่วัน ถึงจะได้รับเครื่องหลังจากการทำการย้ายค่ายออนไลน์แล้ว ตอบดีแทคจะโทรติดต่อเพื่อนัดส่งเครื่องมือถือที่เลือกรับสิทธิ์ไว้ให้ ภายใน 3 วันทำการ โดยจะส่งเลขที่อ้างอิง (tracking ID) ผ่านSMS ...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 191 ยอดวิว
ย้ายค่ายออนไลน์ใช้ระยะเวลาประมาณกี่วัน คำถามย้ายค่ายออนไลน์ ใช้ระยะเวลาประมาณกี่วัน ตอบระยะเวลาตั้งแต่ทำรายการผ่านทางออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ (ในกรณีที่ไม่ติดเงื่อนไขต่างๆ กับเครือข่ายเดิม) FAQ ที่เกี่ยวข้อง หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 94 ยอดวิว
หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ คำถามหลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ ตอบหลังจากได้รับซิมดีแทคแล้ว ให้เก็บซิมไว้ก่อนเนื่องจากซิมใหม่ยังไม่มีสัญญาณ ให้รอรับ SMS แจ้งผลการโอนย้ายค่ายอีก 2 วันทำการ (ไม่รวมวัน...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 399 ยอดวิว
หลังจากย้ายค่ายออนไลน์เสร็จแล้ว จะได้รับซิมดีแทคและมือถือในวันใด คำถามหลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ เสร็จแล้ว จะได้รับซิมดีแทคและมือถือในวันใด ตอบ- หลังจากแจ้งเรื่องขอย้ายค่ายออนไลน์เข้ามาแล้ว ทางดีแทคจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อนัดส่งซิมการ์ด พร้อมเซ็นต์เอกสารการย้ายค่...
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 565 ยอดวิว
ได้รับคำชมจาก
2 คำชม
3 คำชม
7 คำชม
8 คำชม
4 คำชม
7 คำชม
6 คำชม
3 คำชม
7 คำชม
3 คำชม
7 คำชม
8 คำชม
3 คำชม
2 คำชม
1 คำชม
6 คำชม
3 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
2 คำชม
2 คำชม
2 คำชม
1 คำชม
1 คำชม
1 คำชม