แท็ก: "crisis action" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"