แท็ก: "3) การรับสิทธิ์โดยการกดรหัส ตามที่ป้ายแนะนำระบุที่หน้าร้าน แล้วกดตามนั้น"

ติดแท็กล่าสุด
ถูกแท็กมากที่สุด
ผู้ที่ติดแท็กสูงสุด