แท็ก: "099-4010111ไม่สามารถจ่ายผ่านplay storeรบกวนแก้ไขให้หน่อยครับ" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"