แท็ก: "062-6427710" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"