แท็ก: "่ค่ะ ดิฉันก้ย้ายค่ายมาได้ซิมแต่โทสับยังม่ด้ แจ้งไปแล้วแต่เค้าบอกรอการดำเนินเรื่องให้อยู่" ใน "ย้ายค่ายเบอร์เดิม"

ติดแท็กล่าสุด
ถูกแท็กมากที่สุด