แท็ก: "ในปีที่ผ่านมาพูดถึงดีแทค นึกถึงร้านสะดวกซื้อ เพราะต้องการอะไร ดีแทคทำให้ได้เสมอ เป็นลุกค้าดีแทคมากกว่า 10 ปี"

ติดแท็กล่าสุด
ถูกแท็กมากที่สุด
ผู้ที่ติดแท็กสูงสุด