แท็ก: "โดยไม่ต้องไป0เพราะตอนแรกก็เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ไม่ได้ไปที่0มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหาครับ" ใน "รายเดือนดีแทค"

ติดแท็กล่าสุด
ถูกแท็กมากที่สุด