แท็ก: "ลองเบอนี้ด้วย0947908897" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"