แท็ก: "ผมได้ยกเลิก SMS ไปแล้ว ครับ ทำไมมีมามากกว่าเดิมอีก และผมก็ไม่เคยได้รับ SMS และผมก็ไม่เคยส่ง SMS ด้วยครับ" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"