แท็ก: "ผมต้องการเปิดสันยานเรววันนี้คับติดต่อศูนย์ไม่ได้จะเลิกไช่แล้วดีแทคติดต่อศูนย์ก้อไม่ได้จะไห้ผมทำยังผมต้องการติดตอศูนย์เดียวนี้เลยคับช้วยโทกับดวยคับ"

ติดแท็กล่าสุด
ถูกแท็กมากที่สุด
ผู้ที่ติดแท็กสูงสุด