แท็ก: "บริการห่วยแตก หวังให้เปิดใช้แต่ 4G ขาดเล่น 3G ยังขึ้นแค่ 1-2 ขีด" ใน "สัญญาณโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต"

ติดแท็กล่าสุด
ถูกแท็กมากที่สุด