แท็ก: "ที่แนะนำมาทุกอย่างทำไม่ได้เลยคะ แก้ไขด่วนเลยคะ" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"