แท็ก: "ทำรายการซ้ำ" ใน "ตัดเงินผ่านดีแทค, SMS, ดีแทค แอป"