แท็ก: "ซิมได้มาแล้วค่ะ ไม่มีสัญญาน ไม่มีSMSแจ้งมาใดๆทั้งสิ้น"