แท็ก: "ชำระ ค่าบริการล่วงหน้า" ใน "เปิดสัญญาณ/ค่าบริการ"