แท็ก: "จะเปลี่ยนไปใช้ของค่ายอื่นครับ. ขอบคุณครับ" ใน "ฝากข้อเสนอแนะให้ดีแทค"