แท็ก: "ขอเปืดสัณญาณชั่วคราว 0991969641" ใน "ข้อเสนอแนะ"