แท็ก: "ขอเปิดสัญญา0619750005" ใน "ฝากข้อเสนอแนะให้ดีแทค"