แท็ก: "ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว 0827754404" ใน "ฝากข้อเสนอแนะให้ดีแทค"