Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

สั่งซื้อ iphone11 online store วันนี้จะได้รับเครื่องประมานวันไหน

สั่งซื้อ iphone11 online store วันนี้จะได้รับเครื่องประมานวันไหน

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: สั่งซื้อ iphone11 online store วันนี้จะได้รับเครื่องประมานวันไหน

@Zaysun จะได้รับสินค้าตามเงื่อนไขการจัดส่งของ Online store คือ 2 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์) นะคะ สามารถเลือกรับสินค้าได้ที่ สำนักงานบริการ หรือที่บ้าน ได้ค่ะ

10475

dtac feedback team