New Comer

ย้ายค่ายมาแล้ว ได้ลด 50% จะใช้สิทธิ จากราคาที่ลดหรือราคาเต็ม

ย้ายค่ายมาแล้ว ได้ลด 50% จะใช้สิทธิซื้อ iphone จากราคาที่ลดหรือราคาเต็ม

1 คำตอบ 1
dtac app Newbie

เรื่อง: ย้ายค่ายมาแล้ว ได้ลด 50% จะใช้สิทธิ จากราคาที่ลดหรือราคาเต็ม

สวัสดีครับคุณ @lookcool  ย้ายค่ายมานานรึยังครับ แล้วตอนย้ายนี้ได้เลือกสิทธิ์พิเศษอะไรไว้คับครับ เพื่อจะได้ช่วยหาข้อมูลนะครับ ผู้ชายที่แสดงอารมณ์เก้อเขิน