ผู้ชม

ขอใบเสร็จรับเงินย้อนหลังของเครื่อง iPhone ครับ

IPHONE5 32GB BLACK

ชื่อนายวีรวุฒิ เลิศตระกา**********

เลขที่ IMEI :013408000034462
EMAIL ADDRESS : remixyuhoo5@gmail.com

แท็ก (1)
3 คำตอบ 3
ผู้ชม

เรื่อง: ขอใบเสร็จรับเงินย้อนหลังของเครื่อง iPhone ครับ

ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครัย
dtac call center

เรื่อง: ขอใบเสร็จรับเงินย้อนหลังของเครื่อง iPhone ครับ

 

@yuhoo5   น้องใจดีประสานงานทีมที่ดูแลให้แล้วค่ะ รบกวนรอการจัดส่งเอกสารประมาณ 3 วันทำการค่ะ ผู้หญิงมีความสุข

 

4841

dtac feedback team

dtac call center

เรื่อง: ขอใบเสร็จรับเงินย้อนหลังของเครื่อง iPhone ครับ

 

@yuhoo5 น้องฟ้าได้จัดส่งเอกสาร Reprint ใบเสร็จ IPHONE5 32GB BLACK ให้เรียบร้อยแล้ว 

 

เช็คจาก email ได้เลยนะคะ ผู้หญิงมีความสุข

 

10475

 

dtac feedback team