ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การจ่ายเงินในการซื้อ iPhone7/iPhone 7 Plus ล่วงหน้าผ่าน dtac Online Store สามารถชำระเป็นเงินสดได้ไหม? ตอบ สำหรับสั่งซื้อ iPhone 7 / 7Plus ล่วงหน้าผ่านทาง dtac online store นั้น การชำระเงินมีช่องทางดังนี้ >> ชำระยอดผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต >> ผ่านบัญชีเพย์สบาย >> อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง โดยปัจจุบันยังไม่สามารถเลือกชำระยอดเป็นเงินสดได้  หากสนใจซื้อเครื่องพร้อมชำระแบบเงินสด แนะนำซื้อเครื่องในวันที่มีการจำหน่ายที่หน้าร้านโดยตรง  โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 21/10/2016 เป็นต้นไป
ดูบทความเต็ม
คำถาม iPhone7/iPhone 7 Plus  สั่งซื้อแล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์เพื่อชำระเงิน ต้องทำอย่างไร?  ตอบ ส่งข้อมูลผ่านทาง inbox dtac_feedback โดยการแจ้งรายละเอียดดังนี้ ชื่อ นามสกุล รุ่นที่กดทำการจอง เบอร์โทรศัพท์
ดูบทความเต็ม