คำถาม

iPhone7/iPhone 7 Plus  สั่งซื้อแล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์เพื่อชำระเงิน ต้องทำอย่างไร? 

ตอบ

ส่งข้อมูลผ่านทาง inbox dtac_feedback โดยการแจ้งรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อ นามสกุล
  2. รุ่นที่กดทำการจอง
  3. เบอร์โทรศัพท์
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎14-10-2016 11:33
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง