คำถาม

iPhone 7 / iPhone 7 Plus ในการสั่งซื้อ มีค่ามัดจำหรือไม่? 

ตอบ

ไม่มีค่ามัดจำต้องทำการจ่ายเงินเต็มจำนวนของราคาเครื่อง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎21-10-2016 11:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง