คำถาม

iPhone 7 / iPhone 7 Plus วันที่ 21 ตุลาคม จะมีเครื่อง ให้ซื้อเลยหรือต้องจอง

ตอบ

ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้จะเริ่มจำหน่าย iPhone 7 / iPhone 7 Plus ผ่านสำนักงานบริการและ dtac center ที่ร่วมรายการเป็นต้นไป โดยไม่ต้องจอง

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎14-10-2016 11:23
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง