คำถาม

จ่ายเงินซื้อเครื่องแล้ว สามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาดความจุ ได้หรือไม่ ?

ตอบ

ไม่ได้ครับ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎17-10-2016 10:25
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (2)