กระทู้ยอดนิยมที่ติดแท็ก

โพสต์ที่ถูกแท็กมากที่สุดใน "สอบถามเรื่องโปรโมชั่น"
โพสต์ที่ถูกแท็กมากที่สุดในกลุ่มผู้ใช้งาน
ผู้ที่ติดแท็กสูงสุดใน "สอบถามเรื่องโปรโมชั่น"
ผู้ที่ติดแท็กสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้งาน