ผู้ชมขาประจำ

e-invoice link จากอีเมล์ ถูกจัดเป็น spam จาก McAfee

Link จาก อีเมล์สำหรับดาวน์โหลด e-invoice ที่ขึ้นต้นด้วย URL:
https://dtac.mail.txm11.net
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Malicious Sites, Spam URLs, High Risk
จาก https://www.trustedsource.org ของ McAfee

แต่ URL ที่ขึ้นต้นด้วย https://emailsvc.dtac.co.th ไม่มีปัญหา
แท็ก (1)