Highlighted
ผู้ชม

สอบถามเรื่องของรางวัลกิจกรรม fill in the blank

 

พอดีได้ข้อความตอบกลับว่าได้ของรางวัล แต่ลืมว่าหูฟังที่ได้ลงไว้รุ่นอะไร ช่วยตรวจสอบไห้ที

ปล. กดรับของไปแล้ว แต่อยากรู้ว่ามันยี่ห้อรุ่นอะไร9A0DA7D0-C06E-45A3-85B2-9E3C79A7E838.png