Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

รหัส Puk2

คือมันเป็นอะไร ไม่รู้เลยคับ ยังไงก็ช่วยบอก ที่คับ แล้วขอรหัสที่ต้องใช้คับ Puk2
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: รหัส Puk2

 

กรณีขึ้น puk สามาถฟังรหัสแก้ล็อคผ่านมือถือเบอร์อื่นแทน โดย กด 1678 >> กด 4 > กด 7 และ กด 1 >
และใส่เบอร์ >ใส่วัน เดือน ปี เกิด ระบบจะแจ้งรหัส puk แก้ล็อค 8 หลักได้เลยค่ะ

 

Buddy กระต่าย ให้ข้อมูลค่ะ 

dtac feedback team