ผู้ชมขาประจำ

ยกเลิก e-invoice

อยากทราบวิธีการยกเลิก e-invoice ครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิก e-invoice

สำหรับการยกเลิกการรับบิลทางอีเมล สามารถยกเลิกผ่านช่องทางของ my dtac e-service ได้ค่ะ โดยเข้า log in >>เลือก my profile >>เลือก ข้อมูลใบแจ้งค่าบริการ >>เลือกประเภทใบแจ้งค่าบริการ >>กดแก้ไข >>เลือก paper ค่ะ 

 

dtac community.png

dtac feedback team