Teeranan2539
Just browsing

ต้องการเปลี่ยนระบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน แต่ไม่รู้ข้อมูลที่ลงทะเบียนว่าเป็นของใคร

เบอร์ที่ใช้ปัจจุบัน เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ซื้อมาใช้ค่ะ ทำให้ไม่ทราบว่าเบอร์ที่ซื้อมาใช้เป็นการลงทะเบียนโดยใคร เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์ของเราได้ยังไงคะ เนื่องจากว่าต้องการเปลี่ยนเป็นระบบแบบรายเดือนค่ะ แล้วต้องใช้เลขบัตรประชาชน ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือเลขอะไร