zippyskyz
New Contributor

ต้องการเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม

ผมต้องการเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมแต่ไม่สามารถไปที่ศูนย์ได้ช่วงนี้ มีวิธีอื่นที่จะสามารถทำการเปลี่ยนซิมได้หรือไม่ครับ ทางศูนย์จะจัดส่งซิมให้ได้หรือไม่ครับ