Candy1412
New here

ต้องการเช็ค SMS ย้อนหลัง

ต้องการเช็ค SMS ย้อนหลัง เบอร์ 099-329-2087

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

ต้องการเช็ค SMS ย้อนหลัง

น้องฟ้านุชชี่ตรวจสอบเบอร์ 099329xxxx ถูกยกเลิกถาวรไปแล้วเมื่อ 01/10/2020 เนื่องจากจะไม่ได้เติมเงินเพื่อเพิ่มวันใช้งานนะคะ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล sms ย้อนหลังได้ น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ

หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

dtac feedback team