Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ใส่รหัสเปิดเครื่องเกิน

ใส่รหัสเปิดเครื่องเกิน7ครั้งเครื่องดับเปิดไม่ติด
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ใส่รหัสเปิดเครื่องเกิน

 

เป็นรหัสล็อคเครื่อง หรือ PUK CODE คะ ?? แต่ถ้าเครื่องเปิดไม่ติด น้องใจดีแนะนำนำตัวเครื่อง

ติดต่อที่ศูนย์บริการ dtac เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คให้นะคะ (◕‿◕✿)

 

4841

dtac feedback team