ผู้ชมขาประจำ

อัพเดทซอฟแวร์ Dtac Phone M1 ไม่ได้

อัพเดทไม่ได้เลนค่ะ อัพเดทหลายรอบมากจนกด Restart 0s พอกดแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเลย

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: อัพเดทซอฟแวร์ Dtac Phone M1 ไม่ได้

อย่างไร น้องฟ้า แนะนำคุณ    เข้าไปที่

การตั้งค่า —> เกี่ยวกับโทรศัพท์ —> อัพเดทโทรศัพท์ไร้สาย —> ดาวน์โหลด (โดยใช้งานผ่านสัญญาณ wifi นะคะ )


7416 

dtac feedback team