New Comer

อยากให้ช่วยตอบหน่อย

ดิฉันใช้โทรศัพท์รายเดือน มีการค้างค่าโทรศัพท์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน โทรที่ Call Center 1678

แจ้งว่ามีการขอเปิดใช้สายไม่แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเคยเปิดมาแล้ว และถ้าเปิดก็เปิดได้แค่วันเดียว แล้วต้องชำระเงินภายในวันนั้นเลย

มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจ่ายเงินหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบหน่อย เพื่อให้ลูกค้าได้รู้ และได้ปรับตัว ปกติก็จ่ายแบบนี้

ซึ่งค่าโปรที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้ถูก รายเดือน 1,022 บาท แต่ Call Center แจ้งว่าจ่ายเกินรอบบิล

เลยถูกตัดต้องจ่ายทั้งหมด 2 เดือน ตอนนี้ก็มียอดค้างอยู่ 1322.21 แจ้งว่าขอจ่ายวันที่ 31 ได้ไหม เพราะเราจ่ายให้ไปแล้วเมื่อวันที่ 12/5

ทาง Call Center 1678 แจ้งว่าไม่ได้ ถ้าเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบแบบนี้เราก็จะได้ปรับสภาพในการจ่ายเงิน

 

ก็ยอมรับว่าเสียความรู้สึกมาก เพราะเราก็เป็นลูกค้า Dtac มานาน ใช้อยู่พื้นที่ระยอง ไม่มีสัญญาณ สัญญาณไม่ดีก็ไม่เคยว่า

เคยโทรไปแจ้งก็บอกว่าพื้นที่นี้ไม่มีเสา เอ้าเราก็ยอมใช้ แถมใช้แบบเหมาจ่ายที่ค่อนค่างสูง

 

แล้วเวลาตัดโทรศัพท์ พอค่าโทรเหลือใช้ไม่หมดก็ถูกตัดไปด้วย คิดเหมารวมกันไป

 

ถ้าเราไม่ใช้ลูกค้าที่ดีก็บอกมา เราจะได้ตัดตัวเอาย้ายออกไปจากค่ายนี้