Highlighted
New Comer

ย้าย app ใน dtac phone M1 ไม่ได้

เพิ่งซื้อ Dtac Phone M1 มา จากศูนย์ที่ Central Chonburi มา แล้วทำการลง application มา แต่จะทำการย้าย app มาไว้ที่ memory ภายนอก(SD Card) ปรากฎว่าไม่สามารถย้ายได้ จึงข้อวิธีการการด้วยครับ (สอบถามที่ศูนย์แล้วก็ไม่สามารถทำได้)

แท็ก (1)
3 คำตอบ 3
สมาชิกขาประจำ

Re: ย้าย app ใน dtac phone M1 ไม่ได้

ใช่ครับ บาง Application จะไม่สามารถย้ายลง SD crad ได้ครับ
Mr.Pichet Nuengsaeng
New Comer

Re: ย้าย app ใน dtac phone M1 ไม่ได้

ครับ บางแอปฯ จะย้ายไม่ได้ แต่นี้ไม่ได้ทุก แอปฯ ครับ เช่น line  หรือ AppMgrIII เป็นต้น เพราะทั้งสองแอปฯ นี้เครื่องอื่นผมย้ายได้แต่เครื่องนี้ไม่ได้ครับ

dtac call center

Re: ย้าย app ใน dtac phone M1 ไม่ได้

Buddy ใบบัว รบกวนคุณ  Billy ลองทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 

 

1. ใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา
1.เมื่อใส่ SD-Card เรียบร้อย ให้ทาการเลื่อนแทบการแจ้งเตือนจากด้านบนลงมาตามภาพ แล้วเลือก “ตั้งค่า”
2.ทาการเลือก “ใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา” และกด “ถัดไป” เป็นอันเรียบร้อย
3.เช็คพื้นที่เก็บข้อมูลเข้าที่ การตั้งค่า>พื้นที่เก็บข้อมูลและ USB
ที่ด้านล่างจะเห็น “ที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา” เพิ่มขึ้นมา

 

2. ใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน
1.เมื่อใส่ SD-Card เรียบร้อย ให้ทาการเลื่อนแทบการแจ้งเตือนจากด้านบนลงมาตามภาพ แล้วเลือก “ตั้งค่า”
2.ทาการเลือก “ใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน” และกด “ถัดไป” เป็นอันเรียบร้อย
3.เครื่องจะแจ้งให้ทาการ Format SD-Card กด “ลบและฟอร์แมต”
4.แนะนาให้ทาการย้ายข้อมูลเลยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน แล้วกด “ถัดไป”
5.เมื่อย้ายข้อมูลเรียบร้อยพร้อมใช้งาน กด “เสร็จสิ้น”
6.เช็คพื้นที่เก็บข้อมูลเข้าที่ การตั้งค่า>พื้นที่เก็บข้อมูลและ USB
ที่ด้านล่างจะเห็น “ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน”และ”การ์ด SD” รวมกัน ไม่มี “ที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา”

 

 

dtac feedback team