New Comer

ยกเลิกคำสั่งซื้อ DTAC19013110656 ค่ะ

 
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกคำสั่งซื้อ DTAC19013110656 ค่ะ

น้องฟ้า ติดต่อกลับคุณ noonssh สอบถามสาเหตุของการยกเลิก เนื่องจากมีการทำรายการซ้ำ รับเรื่องประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งค่ะ

7416

dtac feedback team