ผู้ชมขาประจำ

ซื้อเครื่องมือสองมา A10 ครื่องมันขึ้นว่าเครื่องจะล็อคหากไม่มีการชำระค่าบริการ

ซื้อเครื่องมือสองมา A10 ใช้ได้เดือนเดียวเองคับ
เครื่องมันขึ้นว่าเครื่องจะล็อคหากไม่มีการชำระค่าบริการ (ถ้าเครื่องติดสัญญาของเจ้าของเดิมไม่ไปจ่าย....แล้วจะต้องแก้ไขยังงัยได้้บ้างคับให้เครื่องกลับมาใช้งานได้้)

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ซื้อเครื่องมือสองมา A10 ครื่องมันขึ้นว่าเครื่องจะล็อคหากไม่มีการชำระค่าบริการ

 

@Wdskcm2532  เจ้าของเดิมจะต้องชำระยอดค่าบริการของเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องค่ะ  จึงจะสามารถปลดล๊อกเครื่องได้หากถูกล๊อกนะคะ ผู้หญิงมีความสุข  

 

10475

dtac feedback team