Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

ขอเปิดสัญญาญ เบอร์ 083-555-2735  ได้ทำการจ่ายค่าบริการที่ค้างชำระแล้วจำนวน 933 บาท อยากให้ช้วย เปิดสัญญาญ

ให้ก่อนและ กำหนดวันชำระค่าบริการให้ด้วยคับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

 

น้องฟ้า เปิดสัญญาณให้เรียบร้อยค่ะ  พร้อมกับนัดชำระยอด 1,023 บาท ภายใน 10/02/2017  นะคะ

 

10475

 

 

dtac feedback team